Rekonstrukce rozvodů společnosti Thermoservis

Rekonstrukce rozvodů společnosti Thermoservis
Rekonstrukce rozvodů společnosti Thermoservis

Místo realizace: Nymburk

Rok realizace: 2018

Výše investic (Kč bez DPH): 54 700 000

Roční úspora energie (%): N/A

Roční finanční úspora (Kč): N/A

Projekt zahrnoval rekonstrukci stávajícího parního rozvodu na rozvod předizolovaný horkovodní s celkovou délkou potrubí 3 740 m, dále výstavbu centrální předávací stanice pára/voda o výkonu 13,6 MW, realizaci 3 okrskových předávacích tlakově nezávislých stanic a 22 objektových předávacích stanic.

Současně proběhla i rekonstrukce sekundárních teplovodních rozvodů z okrskové předávací stanice v sídlišti Jankovice, délka potrubí 2 480 m. Součástí dodávky byl i nový systém měření a regulace, projektové práce, inženýring či pokládka chrániček optického kabelu. Realizace proběhla v mimotopné sezóně s minimálními odstávkami.