Poradenství

CHARAKTERISTIKA

ENESA a.s. poskytuje odborné poradenství v následujících oblastech:

Audit energetické efektivnosti

V rámci přípravy projektů nebo jako samostatné zakázky nabízí společnost ENESA a. zpracování energetických auditů, energetických posudků a energetických průkazů štítků budov v souladu s platnou legislativou.

Audit provede a posudek nebo energetický štítek vyhotoví interní energetický specialista, který je uvedený na seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí prováděných auditů jsou i návrhy na opatření, která jsou nutná pro realizaci energetických úspor.

Studie proveditelnosti

Další alternativou přípravné fáze investičních projektů jsou studie proveditelnosti energetických zdrojů včetně zdrojů využívajících alternativní palivo, studie tepelných sítí, energetické koncepce měst a regionů, a podobně, vše v rozsahu podle zadání schváleného zákazníkem.