QMS, EMS, energetická politika a BOZP

Politika integrovaného systému

Základní cíl společnosti ENESA a.s. spočívá v plnění a překračování požadavků zákazníka za účelem neustálého zvyšování zákazníkovy spokojenosti.

Jako nejdůležitější požadavky zákazníka vidíme:

 • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb
 • dodržování sjednaných termínů
 • ochotu společnosti řešit zákazníkovy potíže s realizací naší zakázky
 • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky

Vedení společnosti se pro splnění zákazníkových požadavků zavazuje k:

 • neustálému zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • spolupráci s kvalitními dodavateli a subdodavateli
 • dodržování a neustálému zlepšování integrovaného systému řízení
 • dodržování právních, bezpečnostních a smluvních předpisů
 • na základě požadavků zákazníka stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Vedení společnosti se ve vztahu k životnímu prostředí zavazuje:

 • k neustálému zlepšování a prevenci znečištění
 • dodržovat ekologické právní předpisy
 • neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém
 • na základě významných environmentálních aspektů a legislativních požadavků stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Vedení společnosti se ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zavazuje:

 • k neustálému zlepšování a prevenci v oblastech BOZP
 • dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • neustále udržovat havarijní připravenost na situace, které mohou mít negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • dodržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • vytváření povědomí jednotlivých zaměstnanců o jejich povinnostech v oblasti BOZP

Snižování energetické náročnosti našich zákazníků je posláním naší společnosti. Ve vztahu k naší každodenní činnosti je základním cílem naší společnosti efektivní využívání energií. Chceme zabránit jakémukoliv plývání energiemi.

Pro dosažení efektivního využívání energií pro naši činnost se zavazujeme:

 • efektivně plánovat a organizovat služební cesty
 • při nákupu automobilů zohledňovat jejich spotřebu pohonných hmot
 • při nákupu elektrospotřebičů zohledňovat jejich energetickou náročnost
 • provádět řádnou údržbu infrastruktury společnosti
 • na základě významných energetických aspektů a legislativních požadavků stanovovat a přezkoumávat cíle integrovaného systému

Pro zamezení plýtvání energiemi se zavazujeme analyzovat efektivitu spotřeby elektřiny, plynu, vody a pohonných hmot.

Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • pochopení požadavků zákazníka
 • zákaznicky orientovaný přístup k práci
 • důsledné dodržování legislativy v oblasti ekologie a bezpečnosti práce
 • provádění svých činností maximálně šetrně ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce
 • dodržování požadavků integrovaného systému