Dodavatelské financování a dotace projektů EPC

Námi garantovaná reálná ekonomická návratnost investic se u projektů EPC většinou pohybuje pod 10 let. Doba návratnosti vychází z limitů požadovaných zákazníkem, v individuálních případech se může podle potřeby lišit. Výsledný komplexní projekt se skládá jen z technologických opatření, která dohromady tuto podmínku splňuji.

U stavebních opatření typu zateplení a výměna oken to funguje trochu jinak. I přes vysokou úsporu je jejich doba návratnosti kvůli vysokým investičním nákladům nezřídka delší, než 20 let. Ale i toto má řešení v podobě využití podpory z eurofondů, kdy i projekt zahrnující stavební práce se z dotace a z úspor dohromady zaplatí také do 10 let.

Postupně z budoucích úspor

Bonitním klientům nabízíme možnost po celých těchto 10 let investiční náklady projektu splácet. Tuto službu poskytujeme téměř všem klientům z veřejné sféry, kteří o ni projeví zájem. Splátky jsou průběžně nižší než námi garantovaná úspora, a to včetně úroků a poplatků za průběžný energetický management. V soukromé sféře je možné, že doba splatnosti nebude moci být poskytnuta na 10 let kvůli vysokým rizikům a že bude muset být krácena. Toto vždy posuzujeme individuálně.

Tento způsob financování je předurčen hlavně pro projekty EPC, protože u nich i po převzetí pohledávky bankou trvá poskytování garance dodavatele za úsporu. Pokud by úspora nestačila na pokrytí splátky, dodavatel je povinen uhradit zákazníkovi celý deficit tak, aby dorovnal garantovanou ekonomiku projektu.

EPC a dotace

Ještě v roce 2020 nešlo u realizovaných projektů kombinovat dotace s dodavatelským úvěrem, protože neuhrazení celé ceny by ze strany zákazníka by bylo porušením dotačních podmínek. Ke konci roku 2020 však vyšly aktualizované platební podmínky stejné pro všechny fondy a operační programy. Podle těchto podmínek už je dodavatelské financování možné, ale s tím, že dlouhodobou pohledávku z titulu odložených splátek převezme od dodavatele banka, proplatí dodavateli celou cenu a zákazník pak investice splácí bance.

Aktuálně mají detailní postupy a pravidla pro žadatele a příjemce dotace zohledňující kombinaci dotace s dodavatelským financováním a postoupením pohledávky zpracovány v OPŽP a v OPTAK. Postupy se v detailech liší. V obou případech je při transakci nutná spolupráce všech zúčastněných, tedy zákazníka, dodavatele a banky. ENESA jako dodavatel má celou proceduru již vyzkoušenu na prvních realizovaných projektech, koordinaci zabezpečíme.