Energetické stavby

CHARAKTERISTIKA

Společnost ENESA navrhuje a dodává rekonstrukce energetických systémů nejen v rámci projektů EPC, ale díky fúzi s pardubickou EVČ je nyní dobře připravena i na projektování a realizaci energetických staveb. I zde je prioritou ekonomický přínos pro zákazníka.

Při přípravě projektů je důležité nejdříve komplexně posoudit stávající stav. Zjistit, kde a jak se dá efektivně snížit spotřeba energie na koncových spotřebičích, zdali je možné zpětně získávat odpadní energii nebo snížení ztráty energie v rozvodech.

Pokud je energetický systém zákazníka složitější a pracuje s více formami energií (teplo pro vytápění a ohřev vody, technologické teplo, technologická pára, vzduchotechnika, chlazení, elektrický ohřev, osvětlení, voda, atd.), je ideální vše řešit komplexně a ve vzájemných vazbách a navrhnout technické řešení tak, aby bylo ekonomicky přínosné.

Jakmile jsou koncepčně vyřešeny úspory ve spotřebě energie, má smysl se zabývat návrhem technologií pro její účinnější a ekologickou výrobu.

NABÍZÍME:

  • Výstavbu či modernizaci zdrojů na výrobu tepla (plynové kotle, kotle na biomasu či kotle na jiná paliva, tepelná čerpadla, turbíny, expandéry) s výkonem do cca 15 MWt
  • Výstavbu, modernizaci zdrojů chladu
  • Realizaci rozvodů tepla (teplovodní, horkovodní a parovodní)
  • Realizaci či rekonstrukci výměníkových stanic
  • Realizaci otopných systémů, plynových zářičů aj.
  • Výstavbu kogeneračních jednotek
  • Výstavbu spaloven nebezpečných odpadů
  • ...a další komplexní energetické stavby

Důležitá je i ekologie. Využíváme obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční záření nebo pevná biomasa.

Informace o realizovaných projektech najdete na webu v sekci reference/energetické služby.