Školy MČ Praha 13

Školy MČ Praha 13
Školy MČ Praha 13

Rok zahájení projektu: 2011

Počet objektů: 33

Investice bez DPH: 129 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 24 000 000

Délka trvání projektu (v letech): 10

V roce 2010 zahájila MČ Praha 13 projekt Odpovědné školy Prahy 13 zaměřený na úsporu energie ve většině školních budov této městské části. Díky kombinaci zateplení objektů a komplexní přeměně topných systémů ve školách se Praze 13 daří každoročně ušetřit až 50 % původních nákladů za energie.

Úspor provozních nákladů bylo dosaženo:

  • zlepšením tepelně‑izolačních vlastností obálek všech budov (toto opatření nespadalo přímo do projektu EPC, ale bylo realizováno souběžně jinými dodavateli; díky tomu však došlo k zesílení efektů projektu EPC),
  • přechodem na lokální zdroje tepla, výhodnějšími tarify za nakupovanou energii, účinnou regulací vytápění, frekvenční regulací čerpacího výkonu, sledováním a vyhodnocováním spotřeby energie (pomocí systémů regulace IRC) a úsporným osvětlením

 

Školy MČ Praha 13