Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Rok zahájení projektu: 2023

Počet objektů: 5

Investice bez DPH: 83 246 100

Garantovaná roční úspora v Kč: 7 828 000

Délka trvání projektu (v letech): 10 let

 V rámci modernizace, která proběhla za plného provozu, došlo k rekonstrukci 10 vzduchotechnických jednotek. Všude, kde to je možné, se výměna vzduchu řídí automaticky podle množství naměřeného CO2. Na střechách dvou pavilonů je instalována FVE složená z více než 250 fotovoltaických panelů o výkonu 114 kWp. Významnou úsporu, ale i zlepšení vnitřních podmínek jak pro pacienty, tak zaměstnance přináší  počítačem řízený systém individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech, kterýje dozorován z nového centrálního dispečinku.

Změny se dotkly i vnitřního osvětlení, jehož modernizace je dnes jedno z nejefektivnějších energeticky úsporných opatření. Bylo vyměněno 3 840 zářivkových svítidel a žárovkových zdrojů za moderní LED osvětlení, což přineslo dvou třetinovou úsporu elektřiny. Čistá návratnost investice do osvětlení tak činí 3,5 roku. Ještě zajímavějších výsledků lze dosáhnout u úsporných opatření na vodě, jejíž cena za posledních 20 let vzrostla na trojnásobek.