MČ PRAHA 7

MČ PRAHA 7
MČ PRAHA 7

Rok zahájení projektu: 2023

Počet objektů: 11

Investice bez DPH: 17 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 2 100 000

Délka trvání projektu (v letech): 12

Modernizací energetického hospodářství prošlo celkem 11 objektů: osm škol a tři domy s pečovatelskou službou. Úspory budou generovat tři zrekonstruované kotelny, nové LED osvětlení a modernizace systému měření a regulace. Významný podíl pak přináší instalace systému individuální regulace teplot ve třídách, sborovnách či kabinetech podle jejich využití.

Součástí projektu je energetický management, kdy poskytovatel sleduje a vyhodnocuje spotřebu v jednotlivých objektech, ale i místnostech.

Projekt má i ekologický přínos. Za rok Praha 7 díky opatřením ušetří pro představu 1,5 olympijského bazénu vody. Snížení spotřeby energie představuje ekvivalent emisí CO2 ve výši 470 tun ročně.