KOLEJE A MENZY ČVUT

KOLEJE A MENZY ČVUT
KOLEJE A MENZY ČVUT

Rok zahájení projektu: 2020

Počet objektů: 30

Investice bez DPH: 232 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 21 700 000

Délka trvání projektu (v letech): 11

Modernizace se týkala Novoměstského hotelu, Studentského domu a sedmi kolejních areálů, často historických objektů, které mají velké nároky na spotřebu energie. Vedení ČVUT se proto v roce 2019 rozhodlo pro rozsáhlou rekonstrukci těchto objektů s cílem snížit spotřebu tepla, plynu, elektřiny a vody. ČVUT díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) ušetří každoročně 26 % stávajících nákladů na energie a vodu.

Kromě finančního přínosu je zde i značný přínos k ochraně životního prostředí. Emise CO2 se sníží o 4400 tun, stejně tak spotřeba vody bude nižší o 5,1 mil. Kč.  Výrazně se zvýší provozní efektivita modernizovaných budov a tím pádem i jejich hodnota.

Investice do modernizace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, ale i výměny oken, dveří a zateplení činila 232 milionů Kč bez DPH. Téměř třetina investice, konkrétně 67 mil. Kč, byla hrazena pomocí dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Dotace hradí stavební úpravy, které mají dlouhou dobu návratnosti, ale bez kterých by byl celkový přínos energetické modernizace menší.