Národní divadlo

Národní divadlo
Národní divadlo

Rok zahájení projektu: 2006

Počet objektů: 4

Investice bez DPH: 75 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 8 400 000

Délka trvání projektu (v letech): 10

V roce 2006 zahájilo Národní divadlo v Praze ambiciózní projekt, jehož cílem je výrazné a trvalé snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody, a také využití obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie a energie obsažené ve vltavské vodě).  

Národní divadlo dosahuje energetických úspor cestou investičních i organizačních úsporných opatření. Investiční opatření na technologických systémech byla realizována v několika etapách během let 2007 až 2010. Od roku 2011 již úspora dosahuje více než 50 % původních nákladů na energie.

Vývojáři společnosti ENESA a.s. spolu s provozními zaměstnanci Národního divadla také zavedli a postupně zdokonalují systém energetického managementu, díky kterému jsou energetické úspory dosahované novými technologiemi maximální. Systém energetického managementu bude postupně využívat stále více možností, které nabízí dnešní informačně komunikační technologie. Energeticky úsporný projekt v ND je nejcitovanějším EPC projektem v ČR.

Národní divadlo
Národní divadlo