Buzuluk Komárov

Buzuluk Komárov
Buzuluk Komárov

Místo realizace: Komárov

Rok realizace: 2016

Výše investic (Kč bez DPH): 43 500 000

Roční úspora energie (%): 21

Roční finanční úspora (Kč): -

Cílem modernizace tepelného hospodářství strojírenského podniku Buzuluk se sídlem ve středočeském Komárově bylo snížení vysokých ztrát především v rozvodech tepla a zvýšení spolehlivosti dodávek tepla pro vytápění i výrobní technologii. Dosluhující centrální systém zásobování obou areálů z centrální plynové parní kotelny byl nahrazen 12 novými moderními kotelnami, které jsou napojeny na centrální dispečink. Součástí projektu bylo vybudování nových rozvodů zemního plynu v areálu. 

Akce je zajímavá nejen technickým řešením, ale i financováním. Díky realizaci opatření umožňujícím prokazatelné zvýšení energetické účinnosti provozu  a snížení CO2 získal Buzuluk na tyto úpravy dotaci z OP PIK ve výši 8 mil. korun.