Česká filharmonie - Rudolfinum

Česká filharmonie - Rudolfinum
Česká filharmonie - Rudolfinum

Rok zahájení projektu: 2015

Počet objektů: 1

Investice bez DPH: 20 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 2 917 000

Délka trvání projektu (v letech): 9

Do února 2015 probíhala v Rudolfinu modernizace energetického hospodářství s cílem snížit roční spotřebu el. energie, plynu a vody řádově o miliony korun ročně. 

Modernizace v hodnotě 20 mil. korun zahrnovala výměnu stávající chladící jednotky za dvě jednotky nové, z nichž jedna bude sloužit také jako tepelné čerpadlo (teplo z vltavské vody) na ohřev TV v letních měsících. Jedním z úkolů bylo také zajistit odvlhčování přiváděného vzduchu. Dříve zde, zejména v letních měsících, vlhkost přesahovala 60 % RH. 

Dalším úkolem bylo  automatizované dosažení komfortních podmínek koncertních sálů před začátkem představení a následné řízení přívodu množství vzduchu dle obsazenosti sálu. Rekonstrukce také výrazně přispěla k minimalizaci tepelných ztrát v zimě a naopak přehřívaní prosklených výstavních prostor a atria v létě. 

Česká filharmonie - Rudolfinum