ZÁVAZEK ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Společnost ENESA a.s. se sídlem Harfa Business Center B, Českomoravská 2532/19b, 190 00 Praha 9 – Libeň. IČ 27382052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10200 se jakou dceřiná společnost ČEZ ESCO řídí Závazkem etického chování Skupiny ČEZ, který je ke stažení na webu ČEZ zde.