EPC projekt Vrchlabí

EPC projekt Vrchlabí
EPC projekt Vrchlabí

Rok zahájení projektu: 2020

Počet objektů: 5

Investice bez DPH: 16 600 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 995 000

Délka trvání projektu (v letech): 12

Vlastní realizaci energeticky úsporného projektu předcházela analýza stavu a spotřeby v jednotlivých městských objektech.  Z ní vyplynulo, že nejvyšších úspor lze dosáhnout ve dvou základních a jedné mateřské škole, zámku a radnici.

V průběhu roku 2019 bylo v těchto objektech instalováno osm nových kotlů. Téměř 700 svítidel bylo nahrazeno úspornými LED zdroji. Modernizace se dočkal i systém měření a regulace. Součástí projektu je také energetický management po celou dobu trvání projektu, kteranalyzuje data z lokálních energetických dispečinků v každém objektu. Souhrnné informace o aktuálním stavu má k dispozici dispečink společnosti ENESA a centrální městský dispečink. 

Ekologický přínos projektu představuje snížení emisí CO2 o 1745 tun, což jsou emise vypuštěné do ovzduší během dvou směn běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.